hej

Kompletteringsuppgift, massmdia

Du ska analysera Uppdrag gransknings reportage om muslimska kvinnor som i svenska moskéer får rådgivning som strider mot gällande lag. Inslaget hittar du på http://svtplay.se/t/103535/uppdrag_granskning. I analysen har du med:

·         Hur ser de tre abrahamitiska religioner, minst två religioner, på frågan?

·         Vad har de för likheter/skillnader angående detta?

·         Vilka möjligheter och hinder kan dessa religioner skapa i frågan?

Syftet med uppgiften
Skriftligt,  v 23 tor 7/6 kl. 13:00 max 1A4.

Kunskapskrav

 

Mål

E

C

A

1.Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.

 

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.

 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.

 Redogöra för minst två olika religioner, analysera och redogöra för kännetecken, uttryck historiskt i omvärlden, Sverige och samtiden (va??!?!?!). Förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer grupper och samhällen utfrån olika tolkningar och perspektiv. Kan regodgöra utförligt för skillnader mellan världsreligionernas människosyn, gudsuppfattningar och underbygga med välgrundade och nyanserade argument.

Ne.se
Runt om i världen, i Sverige och i andra länder, lever människor på en mängd olika sätt. Flickor och pojkar behandlas ibland olika, ibland lika. Ibland är könen mer jämställda, ibland mindre. Det kan skilja sig mycket från plats till plats, från familj till familj. För många troende muslimer är islam viktig när det gäller att bestämma vad som är rätt och fel. Gud har skapat regler för människorna, som de ska följa. Dessa regler är ibland olika för män och för kvinnor. Det kan gälla till exempel hur man ska klä sig, hur man ska hälsa på varandra, hur man ska be sina böner, vilka jobb man får ha och vem man får umgås eller gifta sig med. Genom historien har muslimska lärda tolkat sådana regler ur de viktigaste källorna, Koranen ochsunna. Ibland har dessa lärda varit eniga, ibland inte. En hel del muslimer nuförtiden kritiserar de tolkningar som gjorts i historien. En del menar att det bara är män som har tolkat och att detta har skapat en felaktig bild.

I dag finns många olika uppfattningar om exakt vad Gud bestämt och vem som ska se till att människor lever efter Guds vilja. I till exempel Iran och Saudiarabien har makthavarna tagit på sig detta ansvar och kontrollerar hur kvinnor och män umgås med varandra och hur framför allt kvinnor klär sig. I många fall är det i stället familjen eller andra människor i den nära omgivningen som bestämmer hur man ska tolka vad Gud vill och kontrollerar så att detta följs. I andra fall är det upp till var och en om man vill lyda reglerna eller inte.

Vad har Gud bestämt ska gälla för män och kvinnor, flickor och pojkar? Det är många som vill ha ett ord med i laget. De som tolkar religionen har olika syn på vad Gud egentligen vill. De allra flesta menar att även om kvinnor och män är lika inför Gud, så har de olika roller i familjen och i samhället. En del menar att Gud säger att det är män som ska bestämma och kvinnor som ska lyda, och att män är överlägsna kvinnor. Andra håller inte alls med och menar att Gud kräver att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och vara jämställda, eftersom Gud kräver rättvisa framför allt annat. Liksom i alla andra religioner tolkar muslimer islam på olika sätt. Vems tolkning som gäller beror mycket på vem som har mest makt och inflytande för tillfället.

Runt om i världen, i Sverige och i andra länder, lever människor på en mängd olika sätt. Flickor och pojkar behandlas ibland olika, ibland lika. Ibland är könen mer jämställda, ibland mindre. Det kan skilja sig mycket från plats till plats, från familj till familj. För många troende muslimer är islam viktig när det gäller att bestämma vad som är rätt och fel. Gud har skapat regler för människorna, som de ska följa. Dessa regler är ibland olika för män och för kvinnor. Det kan gälla till exempel hur man ska klä sig, hur man ska hälsa på varandra, hur man ska be sina böner, vilka jobb man får ha och vem man får umgås eller gifta sig med. Genom historien har muslimska lärda tolkat sådana regler ur de viktigaste källorna, Koranen ochsunna. Ibland har dessa lärda varit eniga, ibland inte. En hel del muslimer nuförtiden kritiserar de tolkningar som gjorts i historien. En del menar att det bara är män som har tolkat och att detta har skapat en felaktig bild.

I dag finns många olika uppfattningar om exakt vad Gud bestämt och vem som ska se till att människor lever efter Guds vilja. I till exempel Iran och Saudiarabien har makthavarna tagit på sig detta ansvar och kontrollerar hur kvinnor och män umgås med varandra och hur framför allt kvinnor klär sig. I många fall är det i stället familjen eller andra människor i den nära omgivningen som bestämmer hur man ska tolka vad Gud vill och kontrollerar så att detta följs. I andra fall är det upp till var och en om man vill lyda reglerna eller inte.

Vad har Gud bestämt ska gälla för män och kvinnor, flickor och pojkar? Det är många som vill ha ett ord med i laget. De som tolkar religionen har olika syn på vad Gud egentligen vill. De allra flesta menar att även om kvinnor och män är lika inför Gud, så har de olika roller i familjen och i samhället. En del menar att Gud säger att det är män som ska bestämma och kvinnor som ska lyda, och att män är överlägsna kvinnor. Andra håller inte alls med och menar att Gud kräver att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och vara jämställda, eftersom Gud kräver rättvisa framför allt annat. Liksom i alla andra religioner tolkar muslimer islam på olika sätt. Vems tolkning som gäller beror mycket på vem som har mest makt och inflytande för tillfället.

Passagen debatt

Inom judendomen är renlighet viktig och mycket som gäller kvinnan och hennes kropp anses orent. Kvinnors menstruation anses vara oren. Man får inte ha sex under mensen och en vecka efter. När perioden är slut ska hustrun ta ett rituellt bad. Att föda barn betraktas också som något orent. Det tar längre tid att bli "ren" efter att ha fött en flicka. Sju dagar om det är en pojke, och fjorton dagar om det är en flicka. Det finns noggranna regler att följa för att genomgå en rening. Denna föråldrade syn har lett till att kvinnor i västvärlden fortfarande idag inte tycker om sin kropp, att menstraution är smutsigt att den egna kroppen är smutsig. Det samma gäller det sexuella, när i själva verket det sexuella, kvinnan och hennes kropp är något storslaget som kan ge och föda liv. 


Mannen och kvinnan anses vara lika mycket värda inom judendomen idag. Äktenskapet betraktas som en religiös ceremoni där mannen och kvinna har olika roller. Men de kan inte anses vara jämställda eftersom en kvinna inte får utföra samma uppgifter som en man. Mannen är huvudet inom familjen och har fler religiösa uppgifter än kvinna. Kvinnans roll är mor och hustru, mannen är ledaren den som arbetar. Mannens och kvinnans uppgift är att föröka sig och det ska ske inom äktenskapet. Man får skilja sig genom en särskild ceremoni. I fundamentalistisk judendom får inte kvinnan läsa Torah. Kvinnliga rabbiner accepteras inte. Tio män måste vara närvarande för att en gudstjänst ska kunna genomföras. I regel får inte män och kvinnor sitta tillsammans i synagogan. 

Enligt torah är mannen ansvarig för kvinnans försörjning. 

Den judiska historien 

I den judiska historien var kvinnan omyndig. Fadern, maken eller en bror var satt som förmyndare. Kvinnan fick inte predika och ansågs inte ha förstånd nog att förstå vad män pratade om. De fick inte heller ärva. De skulle ägna sitt liv åt att tjäna sin man och sin familj och att föda söner. 

Det var enbart mannen som bestämde om han ville ha fler fruar eller om han ville skiljas. Ville mannen skiljas förkastades kvinnan och lämnades utan försörjning. Om hon hade tur kunde hon flytta hem till en manlig släkting. Om ingen släkting ville ta sig an henne blev hon tvungen att tigga eller prostituera sig. 

Den unga judiska flickan och den gifta kvinnan var mannens egendom enligt Mose lag. Båda hade samma status som mannens boskap. 

Den kvinna som inte var oskuld på bröllopsdagen blev stenad till döds av männen utanför sin faders hus och den flicka som blivit våldtagen tvingades att gifta sig med våldtäktsmannen! 

Den kvinna som begått äktenskapsbrott stenades till döds. 

Några talesätt och regler inom judendomen: 

”Det är gott för dem vars barn är av manligt kön, svårt för dem vars barn är av kvinnligt kön” 

”Vid en pojkes födelse är alla glada. Vid en flickas födelse är alla ledsna … När en pojke kommer till världen kommer fred till världen, när en flicka kommer till världen, kommer ingenting … ” 

”Hellre skall Torahs ord brännas än anförtros åt en kvinna” 

”Den som undervisar sin dotter i Torah är lik den som undervisar henne i liderlighet … ” 

”Låt en förbannelse komma över den, vars hustru eller barn måste be för honom” 

”Prisad vare Gud som inte skapat mig till kvinna” 

”Den som talar mycket med en kvinna drar olycka över sig själv, försummar lagen och förtjänar slutligen helvetet.” 

”Den som talar mycket med en kvinna drar olycka över sig själv, försummar lagen och förtjänar slutligen helvetet.” 

”Kvinnor borde inte lämna sina hem utom då de ska gå till synagogan.” Philo, en judisk tänkarene:
I Sverige och en del andra länder tycker de flesta att äktenskapet är något som endast gäller de två som gifter sig och att man bara gifter sig med någon man älskar. I andra länder anser många att äktenskapet är något som har betydelse för hela släkten. Det är viktigare att mannen och kvinnan kan klara av att arbeta tillsammans och ta hand om barnen än att de älskar varandra. Vilka personer som passar bäst ihop avgör föräldrarna eller andra släktingar. Man menar att kärlek kommer senare, när man har varit gifta ett tag.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:

E-postadress: (publiceras ej)

Bloggadress:

Kommentar:

Kom ihåg mig?
Trackback
RSS 2.0